^ Ir arriba

Saúda Concellería de Urbanismo, Patrimonio e Vivenda

 

URBANISMO, PATRIMONIO E VIVENDA.

 

 Responsable de área: Iria Lamas Salgueiro

 Enderezo: Concello de Gondomar

 Enderezo electrónico: 

 Teléfono: 986360981