^ Ir arriba

Anuncios urbanismo

INICIO PROCEDEMENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE A MODIFICACIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DO CAMIÑO DENOMINADO CAMINO NÚMERO 253 EN GUISANDE, VINCIOS

ASUNTO.- INICIO DO PROCEDEMENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE A MODIFICACIÓN NO INVENTARIO
DE BENS MUNCIPAIS DO CAMIÑO DENOMINADO CAMIÑO NÚM. 253 EN GUISANDE, VINCIOS,
GONDOMAR