^ Ir arriba
Concello Gondomar

Concello Gondomar

 Cartel Web

O goberno de Gondomar avanza así nos compromisos adquiridos en materia ambiental e de loita contra o cambio climático fixados na axenda 2030 da Unión Europea, con accións e políticas que promoven o aforro enerxético e a redución de emisións, sobre as que se pretende seguir avanzando.

 

A aprobación no pleno da corporación municipal é un paso máis dentro do proceso iniciado hai unhas semanas co encontro de traballo presidido polo alcalde, Paco Ferreira e o concelleiro de Medio Ambiente, Brais Misa, coa presenza de técnicas do departamento e outros membros do goberno local. Nesta xuntanza, a empresa Inova Labs expuxo os pormenores e accións concretas que se deberán abordar de aquí ao 2030 para reducir as emisións de CO2.

“Adiantámonos así á data límite fixada en xuño de 2022 e comprometémonos a traballar duro por conseguir os obxectivos prioritarios do Pacto, que nos beneficiará como localidade pero tamén sumará na loita contra o cambio climático a nivel mundial”, explicou o alcalde gondomareño, que insistiu en “que isto é un labor na que a colaboración e a unión de todos e todas é imprescincible”.

Obxectivos PACES

            A redacción do plan está financiada polos fondos europeos FEDER, a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, o concello de Gondomar adquire como compromiso reducir en, polo menos, un 40% as emisións de CO2 no Concello, partindo do ano de referencia 2019.  Obxectivo que se apoia en dous obxectivos complementarios:

  • Minimizar o consumo enerxético no municipio, con especial incidencia no eléctrico e de combustibles fósiles, especialmente o gasóleo A.
  • Incrementar o nivel de implantación das enerxías renovabales, como xa se está facendo en con a localización de caldeiras de biomasa en edificios municipais, ou a adquisición de vehículos eco, entre outras accións.

A elaboración do PACES tivo un custe de 6.000 euros financiados pola Consellería de Medio Ambiente a través dunha subvención para a redacción destes plans dirixida aos concellos adheridos ao ‘Pacto das alcaldías para o clima e a enerxía sustentable’, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Dito “Pacto”, ao que está adherido Gondomar, é un movemento que agrupa a milleiros de gobernos locais que se comprometen a afrontar retos coma a sostibilidade enerxética e que pretende garantir unha contorna estable dende o punto de vista económico, social e medioambiental para as xeracións actuais e futuras.

LOGOS PACES WEB 600x57

BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA A EXECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERSIGAN UN FIN SOCIAL NO EXERCICIO 2021

As presentes bases, que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións para o desenvolvemento de actividades que persigan un fin social no ano 2021, estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en adiante LXS), do Real decreto 887/06, de 21/07, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións en desenvolvemento da lei anterior, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Gondomar, aprobada polo Pleno da Corporación o 17 de setembro do 2.004 (B.O.P. no 195 do 7-10-2004), (en adiante OXS), e demais normativa aplicable.

I.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten por obxecto regula-lo procedemento de concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomenta-lo desenvolvemento de actividades, execución de obras ou investimentos, adquisición de subministros e outros que persigan a consecución de obxectivos de carácter social ou comunitario, ou que redunden en beneficio da colectividade entre os veciños/as de Gondomar no ámbito social.

A subvención concedida destinarase en exclusiva a cubrir os gastos directamente relacionados con actividades de fin social, segundo o sinalado na presente Base.

DESCARGAR BASES

BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA A EXECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS NO EXERCICIO 2021

As presentes bases, que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións para o desenvolvemento de actividades deportivas no ano 2021, estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en adiante LXS), do Real decreto 887/06, de 21/07, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións en desenvolvemento da lei anterior, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Gondomar, aprobada polo Pleno da Corporación o 17 de setembro do 2.004 (B.O.P. no 195 do 7-10-2004), (en adiante OXS), e demais normativa aplicable.

I.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten por obxecto regula-lo procedemento de concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomenta-lo desenvolvemento de actividades, execución de obras ou investimentos, adquisición de subministros e outros que persigan a consecución de obxectivos de carácter deportivo, ou que redunden en beneficio da colectividade entre os veciños/as de Gondomar no ámbito deportivo.

A subvención concedida destinarase en exclusiva a cubrir os gastos directamente relacionados con actividades deportivas, segundo o sinalado na presente Base.

DESCARGAR BASES


 

BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA A EXECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO CULTURAL NO EXERCICIO 2021

As presentes bases, que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións para o desenvolvemento de actividades culturais no ano 2021, estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en adiante LXS), do Real decreto 887/06, de 21/07, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións en desenvolvemento da lei anterior, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Gondomar, aprobada polo Pleno da Corporación o 17 de setembro do 2.004 (B.O.P. no 195 do 7-10-2004), (en adiante OXS), e demais normativa aplicable.

I.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten por obxecto regula-lo procedemento de concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomenta-lo desenvolvemento de actividades, execución de obras ou investimentos, adquisición de subministros e outros que persigan a consecución de obxectivos exclusivamente de carácter cultural, ou que redunden en beneficio da colectividade entre os veciños/as de Gondomar no ámbito cultural.

A subvención concedida destinarase en exclusiva a cubrir os gastos directamente relacionados con actividades culturais, segundo o sinalado na presente Base.

DESCARGAR BASES

aula teatro 2019

Abrese o prazo de inscripción para a aula de teatro municipal de Gondomar do grupo de adultos.

Durante o mes de decembro está aberto o prazo de inscrición para todos os que queiran sumarse a esta iniciativa.

Esta actividad levase a cabo a través da súa Concellería de Cultura e coa colaboración da Deputación Provincial de Pontevedra.

Baixo o lema “Gondomar á escea” ponse en marcha un ano máis a aula de teatro dirixida a mozos de entre 11 e 25 anos do municipio. Durante o mes de outubro está aberto o prazo de inscrición para todos os que queiran sumarse a esta iniciativa da que xa formaron parte preto dun centenar de mozos.

O curso desenvolverase durante todo o ano, excepto o mes de agosto, os martes en horario de 18.30 a 20.30 horas. As clases impartiranse atendendo as diferentes formas de expresión que esta arte escénica permite, como son a danza, declamación, texto, musical, etc.

A aula de teatro « Xuvenil» tivo unha importante resposta nos últimos anos ao facilitar alternativas a mozas de Gondomar respondendo as súas demandas e inquietudes. Convértense as clases nun medio para dar renda solta ás emocións e desenvolver a creatividade das novas xeracións, á vez que lles permite explorar novas facultades propias e tamén opcións de futuro.

A Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) recollerá as solicitudes dos mozos interesados en formar parte do elenco da aula de teatro xuvenil, financiada polo goberno local, a través da súa Concellería de Xuventude e coa colaboración da Deputación Provincial de Pontevedra.

Máis información no teléfono 986. 369.746

A cerca de 132.000 euros asciende el presupuesto que el gobierno local de Gondomar, presidido por Paco Ferreira, destinó este año al apoyo de diferentes entidades sociales, culturales y deportivas del municipio. Las ayudas son la suma de los diferentes convenios de colaboración firmados hasta el momento, con una dotación total de 72.300 euros, y las subvenciones por concurrencia publicadas este martes y que suman un total de 59.500 euros.

Las subvenciones por concurrencia, cuyas bases ya están publicadas, destinarán un total de 27.500 euros para la ejecución de actividades de promoción deportiva en el presente año. La convocatoria contempla un total de 16.000 euros para aquellas entidades que promocionen y desarrollen actividades culturales en Gondomar, y finalmente, otra partida de 16.000 euros para subvencionar actividades que persigan un fin social.

Los interesados, tendrán un plazo de diez días para concurrir a estas ayudas que deberán cumplir una serie de criterios, como son la representatividad de la entidad solicitante, el grado de interés general o sectorial de las actividades realizadas o el número de posibles beneficiarios directos e indirectos, entre otros.

Será una comisión de valoración la responsable de examinar las solicitudes presentadas, para establecer una prelación entre las diferentes propuestas y formular la correspondiente adjudicación a favor de las que sumen mayor puntuación, según los criterios recogidos en las bases, que se podrán consultar y descargar en el siguiente enlace https://concellodegondomar.sedelectronica.gal/board/975040b6-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Friday, 25 October 2019 09:33

Axenda: Música miuda: "Cambia o conto"

Actividade para os máis cativos e cativas da casa. (3 -12 anos)
26 de Outubro ás 18h. na Biblioteca Municipal de Gondomar.

musica miuda

 Cerca de 200 chicos/as se sumaron a iniciativas organizadas desde el departamento.

El Centro de Información de la Mujer del Concello de Gondomar prepara ya los actos del próximo día 25 de Noviembre, Día Internacional de la no violencia de género. Un programa que, como en actividades realizadas durante todo el año, apostará por la implicación de las nuevas generaciones buscando su participación directa, a la vez que se promueve su sensibilización y formación en materia de igualdad de género.

Una filosofía que ha marcado parte de las actuaciones que, dentro del 4o Plan Municipal de la Igualdade de oportunidades entre hombres y mulleres, se desarrollaron a través de la Concellería de Igualdade en el presente año, implicando en muchas de ellas a los centros escolares del municipio.

Es el caso de los cinco talleres desarrollados en los institutos de Terra de Turonio e Auga da Laxe, con material específico y que se completaron con diferentes iniciativas como análisis de noticias, video fórum o debates dirigidos.

A ello se sumaron los talleres de prevención de la violencia de género y promoción de la igualdad que, dirigidos a las nuevas generaciones, se desarrollaron dentro de una carpa específica, coincidiendo con las actividades festivas, deportivas o culturales programadas en Gondomar. En ellas se proponían “Frases para la reflexión” reivindicando en los momentos previos o en los descansos de los eventos “la igualdad entre hombres y mujeres con lemas como “Só sí é sí”; “Controlar o móvil é violencia”, o, “Non máis violencia machista”.

Además en los 9 primeros meses del año se celebraron ciclos de charlas-taller abiertas a toda la sociedad, en las que participaron cerca de un centenar de personas, y se puso en marcha un módulo de sensibilización en igualdad entre mujeres y hombres, aplicado a todas las acciones formativas programadas en los diferentes departamentos del ayuntamiento.

El gobierno local de Gondomar, a través de la concejalía de Igualdade, apuesta claramente por la formación y educación como herramientas para sensibilizar e implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia género y la consecución de una igualdad real. Para ello se seguirán programando actividades específicas, a través de los distintos departamentos que trabajan en este ámbito.

imaxe igualdade 2019

CONVOCA: AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA.

CONTIDO: convocase as probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática
( CODIX).

CONTIDOS PROBA: Sistema operativo, busca da información; Procesador de Textos; Follas de cálculo, Bases de datos; Presentacións gráficas.
REQUISITOS: persoas maiores da 16 anos, ou cumprilos antes de que finalice o prazo de inscrición, estar dado de alta como usuario da rede CEMIT e aboar a taxa de exame (10,37€).

PRAZO: solicitude participación na proba libre 21/10/2019

Información DOG 14/10/2019 Inscricións http://cemit.xunta.gal

Monday, 30 September 2019 15:21

ANUNCIO DE CONSULTA DO CENSO ELECTORAL

Na oficina da planta baixa do Concello, (Negociado de Estatística), dende o día 30 de setembro ata o día 7 de outubro poderá consultar o censoelectoral ordinario que rexirá nas Eleccións Xerais (Congreso e Senado) do día:10 de novembro de 2019

Poderase comprobar o CENSO ELECTORAL e si é o caso, presentar reclamación sobre a súa exclusión ou inclusión e modificacións de datos en ditas oficinas.

HORARIO: de 9 a 14 horas.

Imprescindible: DNI

Gondomar, 30 de setembro de 2019

O ALCALDE

(Documento asinado dixitalmente en PDF adxunto)

Wednesday, 24 April 2019 21:57

Xestión de Emocións en Familia

Venres 3 de Maio ás 19h no Centro Neural (Avda. D. Diego Sarmiento de Acuña)
Entrada de Balde
Organiza Concellería de Igualdade de Gondomar

Page 1 of 3

Rss