^ Ir arriba

novas

Thursday, 20 December 2018 17:52

Inicio do procedemento de modificación no inventario de bens municipais Morgadáns

Sométese a información pública dun mes o expediente para que aquelas persoas interesadas poidan presentar as alegacións, documentos ou xustificacións que consideren pertinentes.

PUBLICACION BOPPO 19.12.2018 CAMINO DA PEDRA EN MORGADANS