^ Ir arriba

Acceso á Sede Electronica do Concello de Gondomar  bandos-municipais-ml  taboleiro-de-anuncios-lateral  perfilcontratante off  gondomar  Actas-dos-Plenos  Descarga-de-Impresos normativa-municipal normativa-municipal

Últimos vídeos

Gondoverán é un programa de lecer e tempo libre preferentemente para fillos e fillas de familias traballadoras, co obxectivo de favorecer a conciliación da vida familiar e laboral durante o mes de xullo, ao tempo que se potencia o desenvolvemento integral do neno/a a través dunha programación que combina o xogo con actividades creativas, culturais e coñecemento do entorno próximo, dende unha pedagoxía do lecer baseada na educación en igualdade e hábitos saudables.

I.- BENEFICIARIAS/OS. REQUISITOS
Preferentemente 100 rapaces e rapazas que teñan o seu empadroamento no Concello de Gondomar nacidos entre os anos 2006 (non poderán facer 13 anos antes da finalización do campamento) e 2016 (deberán ter feitos 3 anos ao inicio do campamento) e cuxos proxenitores sexan persoas traballadoras en activo (por conta allea ou propia).
En caso de quedar prazas serán admitidos doutros concellos, con preferencia de aqueles cuxos proxenitores sexan traballadores no municipio de Gondomar.
En caso de que o/a menor precise apoio derivado da súa diversidade funcional, deberá facelo constar na folla de inscrición, especificando o máis posible as necesidades especiais que presente.

II.- SOLICITUDES
2.1 Normas para cubrir os impresos
A solicitude deberán estar asinada polos pais/nais ou titores legais do/a
menor.

2.2 Lugar e presentación das solicitudes e da documentación
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Gondomar de luns a venres de 8.30 a 14h ou a través da sede electrónica

2.3 Prazos
Presentación de solicitudes: do 7 ao 21 de maio ata as 14 horas a través do Rexistro Xeral do Concello de Gondomar ou ata as 24h a través da Sede Electrónica.

III.- PREZO DE GONDOVERÁN
O prezo será de 65€ por neno/a
Prazo de presentación de pagamento: do 4 ao 7 de xuño

IV.- HORARIO DE GONDOVERÁN
Gondoverán levarase a cabo durante todo o mes de xullo e terá como sede un Centro Educativo de Gondomar. O seu horario de funcionamento será de 9.00 a 14.00 horas con posibilidade de incorporación de 8.00 a 9.00 horas e de saída de 14.00 a 15.00 horas.

V.- PROCEDEMENTO PARA ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS, PUBLICACIÓNS LISTAXES ADMITIDOS/AS E LISTA DE ESPERA. PAGAMENTO DO PREZO
As 100 prazas serán adxudicadas por rigoroso orde de entrega de documentación no rexistro municipal ou sede electrónica, para aquelas solicitudes que entregaran correctamente toda a documentación dentro dos prazos establecidos.

As listaxes de admitidos/as publicarase no taboleiro do Concello e na páxina web (www.concellodegondomar.gal).

Prazos:
Publicación provisional da listaxe de admitidos/as: 24 de maio Reclamacións: do 27 ao 29 de maio

Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as: 3 de xuño
Prazo de presentación do pagamento: do 4 ao 7 de xuño
Comunicarase o resultado dos/as participantes seleccionados por teléfono e/ou por enderezo electrónico

Listaxe de agarda
As vacantes que se produzan por renuncia ou por calquera outro motivo ofreceránselles aos solicitantes que figuren na lista de espera. As renuncias non se incluirán na lista de espera e contactarase cos suplentes por teléfono ou enderezo electrónico dende o CIM.
Prazo de presentación do pagamento do 1 ao 8 de xuño: unha vez aceptada a praza presentarase o xustificante de pagamento nas dependencias do CIM entre o 1 e o 8 de xuño, en caso contrario a praza será ofertada ao seguinte da lista de espera.

VI.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 Solicitude de praza ou prazas.
 Autorizacións e observacións médicas.
 Obrigas do campamento asinadas polos pais ou titores/as legais.
 Fotocopia dos DNI dos pais ou titores/as legais.
 Fotocopia do libro de familia ou DNI do/a menor.
 Fotocopia dos DNI das persoas autorizadas á recollida do/a menor
(sempre e cando sexan persoas distintas dos pais ou titores/as legais)
 Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a menor ou seguro médico privado.
 Volante de empadroamento da unidade familiar.
 De ser o caso, xustificación da ocupación actualizada dos pais ou titores
(fotocopia da última nómina, certificación de empresa, vida laboral ou calquera outra tipo de documentación que acredite dita situación, no caso de traballadores por conta allea; ou do último recibo do pagamento da cota á seguridade social no réxime especial de traballadores por conta propia, no caso de traballadores/as autónomos/as).

VII.- PUBLICIDADE E PRAZO
A publicación das presentes bases, xunto coa correspondente convocatoria, realizarase no taboleiro do Concello e na páxina web municipal.
Contra estas bases e as resolucións administrativas que se adoptan na súa execución poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición perante o órgano que a ditou no prazo dun mes. Entenderase desestimado si transcorre outro mes sen contestar; neste caso poderá interpoñerse recurso contencioso- administrativo perante o Xulgado do Contenciosos Administrativo tal como prevé o artigo 8 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición concencioso- administrativa, no prazo de dous meses.

ANEXOS

Temas

axudas-offcultura-offemprego-off

deporte-offemprego-offprocesos-selectivos-off

Novas destacadas

 • Colexios de educación infantil e primaria de Gondomar adornan o Nadal
  Colexios de educación infantil e primaria de Gondomar adornan o Nadal No obxectivo do goberno local de implicar a todos/as na celebración do Nadal lucen xa as primeiras árbores decoradas con motivos feitos por alumnos/as dos colexios do municipio, elaborados todos eles con materiais reciclados. No centro de saúde poderánse ver as creacións dos pequenos/as do CRA Antía Cal, descubrindo o…
 • Gondomar celebrará o Gran Prix Financeiro, potenciando pautas de consumo responsable entre os máis pequenos
  Gondomar celebrará o Gran Prix Financeiro, potenciando pautas de consumo responsable entre os máis pequenos Coñecer o valor do diñeiro, saber escoller entre unha necesidade ou un desexo ou promover o aforro son algúns dos obxectivos do Gran Prix Financeiro que, a través da Concellería de Xunventude, regresa a Gondomar o próximo 13 de decembro, dirixido a nenos e nenas de entre 10 e 12…
 • Sorteo dos postos do Rastro Familiar
  O xoves 28 de novembro realizouse o sorteo que otorgou os postos do Rastro Familiar para este 2019 no Concello de Gondomar. Listaxe final:
 • Gondomar estrea o alumeado de Nadal
  Gondomar estrea o alumeado de Nadal Gondomar estrea o alumeado de Nadal cunha xornada de festae o seu “Mercadodo Nadal” Todo está listo en Gondomar para dar o pistoletazo inicial ao acendido do Nadal e así poñer en marcha o amplo programa previsto para estas datas, que arrincará oficialmente este domingo 01 de decembro, coa celebración…
 • Sorteo dos postos do Mercado de Nadal 2019
  O mércores 27 de novembro realizouse o sorteo que otorgou os postos do Mercado de Nadal para este 2019 no Concello de Gondomar Listaxe final:
 • Negro contra a violencia de xénero
  Negro contra a violencia de xénero Gondomar súmase un ano máis ao negro contra a violencia de xénero O goberno local de Gondomar, a través da súa concellería de Igualdade, súmase un ano máis á denuncia unánime contra a violencia de xénero programando, con motivo da celebración do 25 N, Día Internacional da Eliminación da violencia…
 • Gondomar incrementa a partida do Servizo de Axuda ao Fogar
  Gondomar incrementa a partida do Servizo de Axuda ao Fogar Gondomar incrementa en 10.000 euros mensuais a partida do Servizo deAxudaaoFogar A empresa Atendo S.L. seguirá prestando o Servizo de Axuda ao Fogar ( FAS) no concello de Gondomar mentres que non finalice o proceso de adxudicación da actividade, neste momento en licitación. Así se concluíu na reunión que mantiveron…

Destacados

banner apasaxe2

concelleria deportes 

google play gondomar

Carteleira

Facebook

Twitter