^ Ir arriba

Anuncios urbanismo

INICIO PROCEDEMENTO MODIFICACIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DO CAMIÑO DE AMEIXERIA-RIPOTE EN GONDOMAR

ASUNTO.- INICIO DO PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS
DO CAMIÑO DE AMEIXEIRA-RIPOTE, NA PARROQUIA DE GONDOMAR