^ Ir arriba

Anuncios urbanismo

INICIO PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNCIPAIS DO CAMIÑO DENOMINADO "CAMIÑO DOS REAIS" EN MOSTEIRO, DONAS

ASUNTO.- INICIO DO PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNCIPAIS
DO CAMIÑO DENOMINADO “CAMIÑO DOS REAIS”, EN MOSTEIRO, PARROQUIA DE DONAS,
GONDOMAR