^ Ir arriba
Martes, 08 Maio 2018 10:31

PROBAS ACCESO ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

 

 

 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas específicas e instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño, Conservación Restauración de Bens Culturais, Arte Dramática e Música.

REQUISITOS: estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente, ter superada a proba de acceso a universidade +25 anos.

PRAZOS PARA SOLICITAR PROBA ESPECÍFICA E DATAS DO EXAME e posterior matrícula:
DESEÑO: prazo solicitar proba específica ata 25/06/18.Exame: 03/07/2018 Matrícula: 19-24 de xullo

ARTE DRAMÁTICA: solicitar proba específica ata 18/06/2018.Exame: 26/06/2018.Matrícula: 13-24 xullo

MÚSICA: solicitar proba específica ata 13/06/2018. Exame: 20/06/2018. Matrícula: 11-20 xullo

CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN BENS CULTURAIS: solicitar proba específica ata 25/06/2018. Exame: 04/07/201. Matrícula: 19-24 xullo.

Informa DOG 04/05/2018

Last modified on Martes, 08 Maio 2018 12:08