^ Ir arriba
Novas do OMIX

Novas do OMIX (168)

O Instituto Galego de promoción económica IGAPE, convoca 40 bolsas para formar a especialistas no ámbito da internacionalización empresarial mediante bolsas de formación práctica en internacionalización con destino en organismos de promoción económica, centros de investigación en empresas de Galicia ou do estranxeiro, etc.

Venres, 27 Abril 2018 10:34

Campos de traballo 2018

Convócanse os campos de traballo para mozos de 18 a 30 anos residentes en Galicia, que queiran participar como voluntarios/ as nun proxecto de dimensión social.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2018.

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 700 bolsas para alumnos/ as de centros educatvos españois para a partcipación durante unha semana na recuperación e utlización educatva de pobos abandonados ( Granadilla, Búbal, Umbralejo) no período do 8 xullo ao 4 agosto. Con este programa preténdese un achegamento á vida rural dos mozos.

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 2.200 axudas para participar nun programa de inmersión Lingüística en inglés, en colonias de vacacións durante dúas semanas para alumnado matriculado en 1º e 2º dá ESO.

A Deputación de Pontevedra convoca 200 bolsas de práctica laboral nos concellos da Provincia de Pontevedra e na Deputación destinadas a persoas con títulos universitarios ou de ciclos formativos de grao superior de formación profesional, sen experiencia laboral no ámbito da súa titulación académica coa finalidade de promover e completar a súa formación en áreas de coñecemento que poidan facilitar a súa incorporación ao mercado laboral.

Venres, 06 Abril 2018 11:56

6ª Convocatoria Bolsas Eurolingua

Eurolingua VENAIRLANDA convoca 20 bolsas con todo incluído, a excepción do billete de ida e volta para un programa de inmersión lingüística durante 2 semanas en Irlanda este verán, dirixidas a estudantes universitarios, ESO, Bacharelato ou Formación Profesional.

A Consellería do Mar. Dirección xeral de desenvolvemento pesqueiro convoca os exames ordinarios teóricos e práctcos para a obtencións das ttulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náutcas na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria convoca as probas para a obtención dos certifcados acreditativos dos niveis de lingua Galega CELGA 1.2,3 e 4 no ano 2018.

A Academia Galega de seguridade pública convoca cursos de acreditación para a formación mínima que deben reunir os /as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónomoa de Galicia e para a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Página 6 de 12

Rss