^ Ir arriba

últimos vídeos

Displaying items by tag: OMIX

O Ministerio de educación, cultura e deporte convoca 2.400 bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana en réxime de internado e pensión completa durante o mes de xullo de 2018.

Published in Novas do OMIX
Venres, 16 Febreiro 2018 19:32

Campus científicos de verán 2018

O Ministerio de educación e Fundación Española para a ciencia e tecnoloxía (FECYT) convocan 1560 axudas , en réxime de concorrencia competitiva para participar no ano 2018 no programa “CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERÁN”.

Published in Novas do OMIX

A Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria convoca axudas a alumnado matriculado en estudos universitarios ofciais conducentes a unha titulación de grao no curso académico 2017/18, cunha necesidade urxente de recursos económicos motvados por causas sobrevidas e imprevistas ( orfandade absoluta, desemprego sustentadores, non pagamento das pensións alimentcias en caso de separación ou divorcio, enfermidade grave sustentador/a, incapacidade permanente absoluta dalgún dos sustentadores, vítmas violencia de xénero, etc.) ocorridos durante o actual curso académico ( 1 setembro 2017 ao 30 de xuño do 2018 ), que lle impida ou difculte a continuidade dos seus estudos.

Published in Novas do OMIX

A Xunta de Galicia a través da Consellería de cultura,educación e ordenacións universitaria convoca 1.400 axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas a alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Published in Novas do OMIX
Mércores, 07 Febreiro 2018 12:30

Cursos preparatorios de Lingua Galega

A Concellería de Cultura, educación e ordenación universitaria convoca con carácter gratuíto e voluntario cursos de Lingua Galega preparatorios para as probas nas que se obteñen os certifcados de lingua galega.

Published in Novas do OMIX

A Deputaciónd de Pontevedra convoca 25 bolsas de práctica laboral destinadas a persoas en situación de demanda de emprego ou mellora coa fnalidade de completar a súa formación na área de xestión de residuos orgánicos de orixe doméstica de cara a súa incorporación como mestres/as composteiros.

Published in Novas do OMIX

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 200 axudas para estadías nalgún Estado menbro da UE.

Published in Novas do OMIX
Xoves, 01 Febreiro 2018 12:46

A Xunventude no mundo

A Dirección Xeral de Xuventude participación e voluntariado da Consellería de Política Social convoca o Programa "Xuventude no mundo" edición 2018.

Published in Novas do OMIX

A Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria convoca as probas para obtención do título de gradudado en educación secundaria obrigatoria (ESO) para maiores de 18 anos.

Published in Novas do OMIX

A Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria convoca as probas para obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos no ano 2018.

Published in Novas do OMIX
Página 4 de 11

Rss