^ Ir arriba

Comedor Escolar

Comedor Escolar

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e ordenación universitaria e o concello de Gondomar para a xestión do servizo de comedor escolar en catro centros de ensino público non universitario do Concello de Gondomar. Firmado en data 05/07/2013

Bases reguladoras das axudas municipais para comedor escolar dos usuarios dos centros de ensino público non universitario do concello de Gondomar que contan co servizo de comedor e que serán xestionados polo concello en virtude do convenio de colaboración, asinado en data 05/07/2013 coa Conselleria de Cultura, educación e ordenación universitaria

O obxeto das bases é regular o procedemento para a concesión de axudas municipais de comedor para educación infantil e educación primaria obligatoria dos centros públicos do concello de Gondomar.

Descargar as bases