^ Ir arriba

Núcleos rurais en fase de delimitación

campogrande

CAMPO GRANDE

00 Memoria
01 Situación
02 Evolución histórica. Fotografías aéreas
03 Parcelario e topografía
04 Infomación. Edificacións e bens patrimoniais
05 Rede viaria. Vías públicas. Equipamentos públicos
06 Delimitación. Rede viaria pública. Dotacións públicas. Bens patrimoniais
07 Anuncio DOG

 

PENALBA

 

San Roque

Prado

Mourisca

A Carballa

O Cruceiro