^ Ir arriba

COVID-19. INFORMACIÓN

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

COVID19- Normas que rexirán a transición á “nova normalidade”: O vindeiro 21 de xuño finalizará a alerta sanitaria e superaremos la Fase III entrando xa na “nova normalidade”. Con fin controlar y evitar contaxios haberá normas que se manteñan e que aprobou o Consello de Ministros este martes 09 de xuño, e que se recollen no BOE. Entre elas será obrigatorio o uso das máscaras na vía pública, en espazos ao aire libre o cerrados sempre que non resulte posible garantir o mantemento dunha distancia de seguridade interpersonal que se fixa en 1,5 metros. Tamén son obrigatorias no autobús e ferrocarril, así como en transportes públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehículos de ata nove plazas, si os seus ocupantes no conviven no mes domicilio. O incumprimento do uso das máscaras será considerado infracción leve e sancionado con multa de ata cen euros. Tamén contempla excepcións no uso desta nova ferramenta do noso día a día, e outras consideración a ter en conta. Consultádeo.

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.