^ Ir arriba

Novas Emprego

BASES DO “I CONCURSO DE ESCAPARATES E AMBIENTACIÓN DE LOCAIS DO CONCELLO DE GONDOMAR NADAL 2016”

Dende a Concellería de Comercio e Turismo quérese dinamizar a vindeira campaña do Nadal con trés obxetivos fundamentais:

1º Dárlle á Vila un aspecto distinto e propio destas Festas que expresen nas nosas rúas, prazas e locais comerciais un sentimento de amizade entre os veciños ,de solidariedade, de convivencia e ledicia.

2º Conseguir que este ambiente sexa diferenciador das vilas da contorna que nos permita incrementar o número de visitantes e a súa frecuencia .

3º Froito deste ambiente e a maior presenza de visitantes , conseguiremos que o comercio local mediante a súa oferta incrementen e consigan mellorar os seus obxetivos.

Par elo o Concello implicarase na ambientación dos espazos comúns mediante a iluminación, megafonía …, e propón aos establecementos un concurso de ambientación e escaparatismo dos seus locais, cuxas bases se adxuntan .

 

Bases:

 

1) Para inscribirse no concurso é obrigatorio ser maior de idade e titular ou cotitular dun
establecemento comercial situado no Concello de Gondomar.

2) Os motivos e decoración dos escaparates e da ambientación dos locais terán como tema as Festas de Nadal.

3) A inscrición é gratuíta.

4) O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 10 de decembro de 2016

5) As solicitudes poderán presentarse de luns a venres, en horaro de 09:00 a 14:00 horas, no rexistro municipal, ou a través da sede electrónica, https://concellodegondomar.sedelectronica.gal

6) Os escaparates e a ambientación de locais deberán estar expostos entre os días 15 de decembro de 2016 e o 6 de xaneiro de 2017. Aqueles escaparates e locais que non se atopen montados no momento da visita dalgunha das persoas que forman parte do xurado quedarán excluídos do concurso.

7) O xurado estará composto por 3 membros:
Contará coa asistencia de tres técnico/as especialistas, a designar pola Concellaría de Comercio. Así mesmo, persoal pertencente á Concellería de Comercio, Promoción Económica, Emprego e Turismo actuará como secretaria.

8) O xurado valorará
-Criterio libre. Os escaparates participantes pola súa capacidade de atracción e xeración do desexo de compra, en base aos criterios de composición e deseño, tendo en conta, ademais, a orixinalidade e a elaboración propia.

-Criterio obrigatorio. A adecuación a beirarrúa correspondente ao espazo do local, a colocación dunha alfombra ou moqueta vermella na entrada ocupando o espazo físico da beirarrúa e dous testos con temática navideña,poderá ocupar toda a fachada do local.

9) Non poderán participar no concurso as persoas que formen parte do xurado e que sexan titulares ou cotitulares dun establecemento comercial.

10) O fallo do xurado será inapelable e darase a coñecer ao longo do mes de xaneiro de 2016.

11) O “I Concurso de Escaparates e ambientación de locais do Concello de Gondomar Nadal 2016” está dotado coa cesión de espazos publicitarios gratuítos na páxina web e redes sociais do concello durante un mes consecutivo, a determinar de acordo, para os tres primeiros clasificados.

Ademais entregaranse os seguintes premios económicos aos titulares ou cotitulares inscritos:
- Primeiro/a clasificado/a concurso escaparates: 300 €
- Primeiro/a clasificado/a concurso ambientación de locais: 300 €
Asimesmo entregarase un diploma aos tres primeiros clasificados en cada categoría.

12) A participación no “I Concurso de Escaparates e ambientación de locais do Concello de Gondomar Nadal 2016” implica a aceptación destas bases.

CARTAZescaparate

 

 

{attachments}

BASES E ANEXO DO “I RASTRO DE PRIMAVERA” DO CONCELLO DE GONDOMAR

O Concello de Gondomar, a través da súa concellaría de Comercio e Turismo, organiza o “I Rastro de Primavera”, co fin de facer un día de encontro familiar, fomentar a reciclaxe, o troco, etc..., así como a dinamización de turismo, gastronomía, potenciación de comercio local, etc..., da Vila.

O I Rastro de Primavera estará centrado na venda de artigos exclusivamente persoais , para poder sacar a rúa todo aquilo que xa non lle damos utilidade pero que pode servir a outras familias. 

Podes descargar as bases e o anexo nas seguintes ligazóns: 

Modelo de solicitude

{attachments}

Inscrición concurso Tostas de Outono no Concello de Gondomar.

Cocinillas_199242691_116304650_1024x576.jpg

>> Descargar modelo de Solicitude 

>> Descargar Bases

Ordenanza reguladora

{attachments}

Rss