Search

Concellaría de Vías e Obras, Servizos e Seguridade

Teléfono

986 360125

Email

alcaldia@
concellodegondomar.com

Enderezo

Praza Doctor Latino Salgueiro, 1, 36380 Gondomar, Pontevedra

Sobre a Concellaría

Vías, Obras e Saneamento

A Brigada de vías e obras dedícanse a reparación, mantemento das estradas do concello, como a roza dos camiños municipais xunto coa limpeza de cunetas.

En xeral encárganse do mantemento dos edificios municipais, danos ocasionados polo día a día nas beirarúas, ou en calquera outro ben municipal susceptible de ser arranxado.

Complementa, no caso de necesidade o resto das brigadas dependentes do resto das Consellarías.

Polo que respecta á parte do saneamento, a brigada encargase do mantemento e limpeza dos colectores, así como a supervisión das obras de saneamento.