Concellaría de Urbanismo, Vivenda, Patrimonio e contratación Pública

Teléfono

678 874 978

Enderezo

Praza Doctor Latino Salgueiro, 1, 36380 Gondomar, Pontevedra