Iria Lamas Salgueiro

Concelleira de Urbanismo, Vivenda, Patrimonio e Contratación Pública

Teléfono

678 874 978

Enderezo

Praza Doctor Latino Salgueiro, 1, 36380 Gondomar, Pontevedra

Sobre Iria Lamas

As súas competencias céntranse no ámbito territorial e na súa ordenación, axustándoo ás leis vixentes tanto a nivel local, como autonómico ou nacional. Responsables de elaborar e coordinar proxectos estratéxicos para o desenvolvemento do municipio, como poden ser actuacións como a ampliación e humanización da Pasaxe onde a cooperación entre diferentes axentes sociais, económicos e políticos son elementos presentes nas actuacións que se emprenden desde este departamento.

A protección do patrimonio municipal tamén se enmarca nesta concellería responsables da administración e xestión dos bens e dereitos patrimoniais, en especial, a adquisición, alleamento e cesión de bens inmobles e mobles; contratación de alugueiros, así como a súa explotación.