Search

Corporación Municipal de Gondomar

PSdeG-PSOE
Paco Ferreira González   CV↓
Nuria Lameiro Valverde   CV↓
Brais Misa García  CV↓
Iria Lamas Salgueiro  CV↓

José Manuel Chamorro González   CV↓

Rocío Deolinda Goberna Sousa   CV↓
Manuel Gómez  González
José Luis Alonso Troncoso  CV↓
 
PP
Paula Bouzós Barros   CV↓
Julio Fernández Alonso CV↓
José Antonio Rodríguez Gallego CV↓
Javier Pérez Alonso
Fátima Granja Paz
Ángel Pérez Durán
 
Manifesto Miñor
Antonio Araujo Quintas   CV↓
Rocío Cambra Castro   CV↓
 
BNG
Manuela Rodríguez Pumar   CV↓