Search

Conservatorio

Enderezo

Rúa Urb. Miñor s/n, 36380 Gondomar, Pontevedra

Teléfono

986 369 746 (mañás) - 986 389 283 (tardes)

Email

cmus.elemental.gondomar@edu.xunta.es

Información :

O Conservatorio de Gondomar, foi constituído como filial do Conservatorio Municipal de Vigo no ano 1983. Posteriormente, a Consellería de Educación, creou en Gondomar unha sección filial con validez académica oficial ó abeiro do Regulamento Xeral dos Conservatorios de Música, manténdose como Filial do Conservatorio Superior de Música de Vigo ata o curso 1996/97. Dende o curso 1997/98 pasou a ser Conservatorio de Música de Titularidade Municipal non dependente da Consellería.

O Centro sitúase na bisbarra do Val Miñor, no núcleo urbano de Gondomar. A súa área de influencia abrangue os Concellos de Gondomar, Nigrán, Baiona, Tomiño e Vigo principalmente.
Co fin de seguir achegando ós nosos veciños unha educación musical de calidade, a Concellería de Educación do Concello de Gondomar e o Conservatorio seguen traballando en prol deste ámbito.

Especialidades instrumentais que se imparten:
Clarinete, saxofón, violín, viola, guitarra e piano

 

Requisitos de acceso :


As persoas interesadas en comezar os estudos musicais deben ter entre os 8 e os 14 anos cumpridos no ano natural.

 

ACTIVIDADES

 

– Práctica instrumental : (1h semanal individual)
Sinte a ledicia de gozar da música tocando un instrumento. Traballa individualmente con un profesor cada semana

– Educación Auditiva e Vocal : (1h semanal colectiva)
Non é imprescindible que un teña dotes de canto innatas, se non que todo se aprende nesta vida. Ven a cantar e escoitar a música con nós

– Linguaxe Musical : (2h semanais colectivas)
Aprende o nome das notas e todo aquilo que precisas para ter unha autonomía suficiente que te axude a desenvolver a práctica instrumental

– Coro e Orquestra (optativa) : (1h semanal colectiva)
Unha actividade para desfrutar xuntos da música, unindo as nosas voces e instrumentos, traballando todo tipo de repertorio, ata actualidade.

– Actividades complementarias : Concertos, audicións, charlas e conversas con músicos profesionais, masterclass, Noite no Conser, concertos didácticos e colaboracións con asociacións culturais da comarca.

Para máis información, visitade a web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/cmuselementalgondomar/

 

Claustro de profesores :

 

• Brenda Vidal: Directora do centro e profesora de piano.

• Rosán Fernández: Xefa de estudos e profesora de clarinete e saxofón.

• Francisco Parreño: Secretario e profesor de guitarra.

• Héctor Varela: Profesor de violín e viola.

• Ana Goberna: Profesora de linguaxe musical, educación auditiva e vocal e piano.