Search

Concellaría do Medio Ambiente e Transición Ecolóxica

Teléfono

678 874 979 / 647 857 972

Email

medioambiente@
concellodegondomar.gal

Enderezo

Rúa Portugal , 4, 36380 Gondomar, Pontevedra

Sobre a Concellaría de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica

A superficie arbórea e de espazos naturais de Gondomar é unha das características propias deste municipio e desde esta concellería trabállase diariamente en todos aqueles plans e políticas que permitan revalorizar estes espazos naturais, á vez que se protexen e se manteñen nas condicións adecuadas.

Os obxectivos marcados pola Axenda 2030 respecto ao medio ambiente centran gran parte da acción deste departamento responsable da recollida e tratamento dos residuos sólidos, facendo fincapé no fomento da recollida selectiva, a través de campañas informativas entre outras moitas accións. Hai que destacar a implantación e xeneralización da compostaxe entre os veciños e veciñas do municipio.

Importante a modernización, xestión e adecuación do Punto limpo de Gondomar, ao que se suma tamén dentro das competencias da área a xestión de biomasa e accións silvícolas.

Ademais, o departamento promove políticas de mobilidade inclusivas e sostibles convidando á veciñanza a implicarse na súa consecución. Ademais, se aposta pola colaboración como un medio para lograr unha sociedade máis solidaria en todos os ámbitos, razón pola que se traballa en crear un fomentar unha rede de voluntariado.

Servizo de préstamo de biotrituradoras


Punto Limpo

Previous slide
Next slide