Search

Urbanismo, Vivenda, Patrimonio e Contratación pública

Estas áreas de goberno son as encargadas da regulación urbanística do concello, a protección do patrimonio, a concesión de licenzas de actividade ou a xestión dos procesos de contratación e licitacións públicas, entre outras cuestións.