Anterior
Siguiente

CONCELLERÍAS

Concellaría

Sanidade
Igualdade e Benestar Social
Xuventude e Deportes.

Concellaría

Urbanismo
Vivenda
Patrimonio e Contratación Pública

Concellaría

Vías obras e alumeado
Seguridade e Tráfico

Concellaría

Cultura e novas tecnoloxías

Concellaría

Comercio
Turismo
Formación e emprego
Dinamización económica

Concellaría

Medio ambiente e transición ecolóxica
movilidade
transporte
voluntariado

Concellaría

Educación

Concellaría

Parques, xardíns e espazos públicos

Concellaría

Economía
Facenda
Persoal