Search

Punto limpo móbil

Obxectivo: Mellorar os sevizos ambientais, en concreto a xestión de residuos para os que non existe recollida domiciliaria é un dos obxectivos máis importantes para o Concello de Gondomar.

O Punto limpo móbil percorrerá todo o municipio e colocarase nas zonas especialmente habilitadas de cada parroquia.

O servizo soamente admitirá residuos xerados por particulares, quedando prohibida a aportación de residuos industriais.


RESIDUOS ADMITIDOS:

– Envases de fitosaniatarios baleiros.

– Aceite de cociña embotellado

-Residuos téxtiles.

– Pequenos aparellos informáticos

– Lámpadas fluorescentes

– Pequenos electrodomésticos

– Envases de aerosois baleiros

– Xoguetes

– Envases de plástico contaminados

– Pilas

– Acumuladores

– CD/DVD

– Móbiles

– Lámpadas LED

– Cartuchos e toner de impresora.