^ Ir arriba

Punto Limpo - Gondomar

Punto Limpo 

punto limpo 1O Punto Limpo de Gondomar é un equipamento ambiental de titulariade e competencia municipal, situado na Parroquia de Vincios, no lugar denominado "Regato de Padróns", en, A Pasaxe, no monte propiedade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vincios, con acceso directo dende a estrada PO-331.

Nel recíbense os resíduos que pola súa natureza ou volume non teñen saída mediante o servizo de recollida de resíduos sólidos urbanos.

Os usuarios do punto limpio son todos os cidadáns que residan no Concello de Gondomar e que queiran depositar de forma selectiva os residuos orixinados nos seus domicilios, atendendo os artigos que se establecen no regulamento que controla o seu funcionamiento, publicado no Boletín oficial de Pontevedra.

O punto limpo estará, polo tanto, a dispor de aqueles cidadáns que acheguen volumes de residuos que no superen os valores prefixados e que deberán presentarse clasificados e axustarse a tipoloxía establecida no regulamento, e que se recolle nos seguinte cadros:

 

RESIDUOS COMÚNS CANTIDADE MAX. POR DOMICILIO
Vidrio e cristais varios  50 kgs/mes
Papel e cartón 50 kgs/mes
Envases de plástico 50 kgs/mes
Cartón aluminizado, latas 50 kgs/mes
Restos metálicos fogar (tixolas, potas…) 50 kgs/mes
Voluminosos (colchóns, somieres, mobles) 3 cada clase/ano
Cascallos pequeñas obras 500kgs/ano
Electrodomésticos sen  CFC 2 cada clase/ano
Textiles (roupa, calzado…)   50 kgs/ano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS ESPECIAIS CANTIDADE MAX. POR DOMICILIO
Frigoríficos e conxeladores 2 de cadaclase/ano
Televisores, monitores ordenador 2 de cada clase/ano
Fluorescentes, bombillas bajo consumo 20unidades/ano
Botes de aerosol 30unidades/ano
Aceites cociña usados 10 litros/mes
Pinturas, disolventes e vernices 25 kgs/ano
Pilas e baterías 20 kgs/ano
Termómetros 10 unidades/ano
Radiografías  20 unidades/ano
Cartuchos fotocopiadoras e impresoras  50 unidades/ano
 Residuos procedentes poda e mantemento xardíns  50 kgs/mes
 Aceites motor  5 litros/mes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O operario do punto limpo recollerá exclusivamente residuos de orixe doméstica. Os procedentes da actividade industrial o comercial débenllos entregar os produtores ás empresas xestoras autorizadas

Unha vez no centro cada usuario deberá identificarse mediante o D.N.I e antes de depositar o residuo ou residuos deberá declarar no posto de control o contido do que quere entregar, con fin de realizar así un control de orientación de verquido. Segundo a carga declarada, será o operario do punto limpo quen decidirá aceptar ou rexeitar a entrega, seguindo os criterios recollidos no regulamento. En todo momento os /as usuarios/as deberán seguir as indicacións do operario do centro.

 

MATERIAIS QUE NON SE PODEN DEPOSITAR 

 • Residuos sen clasificar
 • Materia orgánica
 • Residuos Agrícolas ou gandeiros
 • Residuos que proceden da actividade industrial ou comercial
 • Residuos producidos por actividades mineiras ou extractivas
 • Animais mortos
 • Residuos sanitarios (medicamentos, infecciosos, clínicos…)
 • Residuos radioactivos (parraraios…)
 • Produtos que proceden de comisados
 • Calquera outro resudio que non se poida identificar e/ou clasificar previamente na categoría dos que se admiten

En ningún caso se trata dun vertedoiro, senón dun lugar para almacenar temporalmente os resíduos ata entregalos a xestores autorizados.

Horario

 • De Luns a Xoves de 16:00 a 19:00 horas
 • Venres e Sábados de 9:00 a 13:00 horas
 • Festivos pechados

 

Teléfono:  900 107 382

punto limpo 2punto limpo 3