^ Ir arriba

Programación Cultural

CULTURA DE OUTONO 2018

181005 21 Promo GalizaAmerica

181010 Promo Inicio Conser

181013 Promo Elisa e Marcela

181013 Promo Motomagosto

181020 Promo perdido

181027 Promo lolo e mama

181028 Promo Xogos populares

181110 Promo Entresonos

181111 Promo cinema galegos en Lisboa

181112 7 Promo Semana Taibo

181118 Promo cinema Lois Tobio

181121 Promo Sta Icia

181124 Promo Ornitoloxia

181124 Promo Raclette

181125 Promo cinema Cronicas de silencio e sal

181125 Promo Gondomar en negro

181201 Promo Secundino Perez