Search

Teléfonos de mulleres

Teléfono

016

Servizo de información e asesoramento xurídico, telefónico e on-line, para mulleres vítimas da violencia de xénero, de ámbito nacional.

Servizo 24 horas e gratuíto.

Teléfono

900 400 273

Servizo de información sobre cuestións xurídicas, psicolóxicas, laborais, educativas, recursos e servizos e violencia e axuda integral para mulleres e calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade das mulleres que de forma individualizada o soliciten. 

Servizo 24 horas e gratuíto.