Search

Plan de igualdade

A nivel Municipal

IV Plan municipal de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes de Gondomar (2017-2020).documentopdf

III Plan Municipal para a Igualdade de Oportunidades e de Trato entre Mulleres e Homes do Concello de Gondomar (2012 – 2015).

Plan de Igualdade Municipal.documentopdf

Tríptico Informativo III Plan Municipal de Igualdade.documentopdf

 

A nivel autonómico

VI Plan do Goberno Galego para a Igualdade entre Mulleres e Homes (2013 – 2015).

Plan de Igualdade do Goberno Galego.documentopdf

 

A nivel estatal

Plan estratéxico de Igualdade de oportunidades (2014-2016).documentopdf