Search

Plan municipal de emerxencia e xestión do risco da seca en Gondomar

O presente documento é un instrumento básico de planificación para xestionar os posibles episodios de seca, de tal xeito que se garanta o abastecemento á poboación e se fomente o emprego eficiente dos recursos hídricos.