Search

Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais

O presente Plan persegue proporcionar ao Concello de Gondomar dun instrumento para poder coñecer o estado do municipio en materia de prevención e defensa contra incendios forestais.

Así como, identificar a superficie na que é preciso realizar a xestión da biomasa para previr e defender o municipio en caso de incendio forestal e as medidas para reducir o inicio de ditos incendios ou diminuír os seus efectos en caso de producirse.

Nos seguintes documentos atópanse:

  • En cor VERDE: A faixas de protección definidas polo Plan.
  • En cor VERMELLA: Parcelas nas que actuará subsidiariamente a empresa SEAGA dependente da Xunta de Galicia a través do convenio co Concello de Gondomar.
Borreiros-Donas
Chaín
Couso
Gondomar
Mañufe
Morgadans
Peitieiros
Vilaza
Vincios